Regeringens plan for en luftfartsstrategi← Tilbage

18.01.2016
Transportminister Hans Christian Schmidt og afdelingschef Haakon Iversen redegjorde på et møde i Rådet for Luftfart den 18. januar for regeringens plan for arbejdet med at udvikle en luftfartspolitisk strategi for hele Danmark. Regeringen har i planen taget udgangspunkt i analyser og forslag fra Dansk Luftfarts udspil fra maj 2015, ”Danmark som attraktivt luftfartsland”.  
 
Luftfartens store – men ofte negligerede – betydning for Danmarks vækstgrundlag blev fremhævet som helt afgørende for beslutningen om at iværksætte arbejdet.
 
Regeringen vil nu igangsætte et tværministerielt arbejde med udvikling af strategien. Transportministeriet har formandsskabet for arbejdet, der forventes afsluttet primo 2017. Erhvervet vil blive inddraget undervejs. 
 
Branchedirektør Michael Svane, DI, udtaler på vegne af DI og Brancheforeningen Dansk Luftfart:

- International tilgængelighed, effektive flyforbindelser og et stort udvalg af ruter er afgørende for danske virksomheder og en vigtig forudsætning for at skabe mere vækst i Danmark. Den gode tilgængelighed er ikke en given ting, den skal vi værne om og forbedre løbende, siger branchedirektør Michael Svane, DI.
- Regeringens udspil til en luftfartspolitisk strategi for hele Danmark opfylder et længe næret ønske hod Dansk Luftfart og DI om at skabe det bedst mulige politiske grundlag for en stærk dansk luftfartsbranche. Strategiens formål er at sikre effektive og konkurrencedygtige lufthavne og luftfartsselskaber. Det hilser vi velkommen, siger Michael Svane.  
- Vi ser også strategien som et afsæt for at styrke rekrutteringen til branchen, hvad enten vi taler om piloter, flymekanikere eller kabinebesætning. Luftfarten bidrager med godt fem procent af Danmarks BNP. Ambitionen er, at det bidrag kan øges, siger branchedirektør Michael Svane. 

 

 

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo