BDL imod nyt transportøransvar← Tilbage

08.12.2015
Regeringen foreslår i al hast ret omfattende ændringer i Udlændingelovens bestemmelser om midlertidig grænsekontrol og transportøransvar på de indre Schengen-grænser. Lovforslaget fremsættes under indtryk af den aktuelle flygtningesituation. BDL er grundlæggende modstander af, at staten pålægger erhvervslivet at varetage så centrale myndighedsopgaver, som der her er tale om. Dertil kommer en lang række praktiske udfordringer, hvis forslaget gennemføres. BDL's bemærkninger fremgår af høringssvar dateret 4. december 2015. Find høringssvaret her: bdl-bemaerk-til-udlaendinglov-transportoransvar-dec15.pdf

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo